Smålands friidrotts Förbund

fram till 2021.

från 2022 Östsvenska fif.
med Småland , Blekinge och Östergötland.

av Göran Graberg och Ronny Krönvall
Smålands Veteran Rekord
Inne Rekord

Kvinnor

K35
K40
K45
K50
K55
K60
K65
K70
K75
K80
K85
K90

Inne Rekord

Män

M35
M40
M45
M50
M55
M60
M65
M70
M75
M80
M85
M90

Ute Rekord

Kvinnor

K35
K40
K45
K50
K55
K60
K65
K70
K75
K80
K85
K90

Ute Rekord

Män

M35
M40
M45
M50
M55
M60
M65
M70
M75
M80
M85
M90

Webbmaster .. Ronny Krönvall
uppdaterad 31 dec 2021